Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH VIÊN CHỨC

Tiếp theo các bài đã đăng, xin giới thiệu tới các bạn biểu mẫu Danh sách đề nghị chuyển ngạch Viên chức theo quy định, cụ thể như sau:

TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP
VÙNG DUYÊN HẢI
--------------

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN NGẠCH
( Kèm theo CV số 01/2010/TTDH-VP, ngày … tháng … năm 2010, V/v đề nghị chuyển ngạch Viên chức của Trung tâm Quy hoạch và QL tổng hợp vùng duyên hải )

TT Họ và tên Đơn vị Ngày tháng năm vào biên chế Năm sinh Trình độ đào tạo trước đây Đang ở ngạch
viên chức Đã tốt nghiệp Trung học, đại học Năm tốt nghiệp Trình độ ngoại ngữ Trình độ
vi tính Bồi dưỡng quản lý nhà nước Đề nghị xếp ngạch mới
Mã ngạch viên chức Hệ số lương hiện hưởng Thời gian xếp lương Mã ngạch viên chức Hệ số lương Thời gian xét nâng lương lần sau
1
2
3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊMời các bạn xem các mẫu khác của Hồ sơ chuyển ngạch viên chức trong blog này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mọi ý kiến của các bạn đều được trân trọng và xin chân thành cảm ơn !